میزبانی وب نامحدود

فضایی به حجم نامحدود !

سرویس پایه نامحدود

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
add domain نامحدود
پارک دامنه نامحدود
30 درصد سی پی یو
رم اختصاصی 256MB
i/o 256kb
کنترل پنل Cpanel
نوع هارد SSD NVME

سرویس استاندارد نامحدود

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
add domain نامحدود
پارک دامنه نامحدود
50 درصد سی پی یو
رم اختصاصی 512MB
i/o 512kb
کنترل پنل Cpanel
نوع هارد SSD NVME

سرویس حرفه ای نامحدود

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
add domain نامحدود
پارک دامنه نامحدود
100 درصد سی پی یو
رم اختصاصی 1024MB
i/o 1024kb
کنترل پنل Cpanel
نوع هارد SSD NVME

سرویس ویژه نامحدود

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
add domain نامحدود
پارک دامنه نامحدود
200 درصد سی پی یو ( 2 هسته )
رم اختصاصی 2048MB
i/o 2048kb
کنترل پنل Cpanel
نوع هارد SSD NVME