هاست استاندارد

میزبانی وب استاندارد - 512 مگ

فضا 512MB
پهنای باند نامحدود
2 عدد اد دامنه
5 عدد پارک دامنه
1 هسته پردازنده (1500MHz)
رم اختصاصی 1GB
i/o 2048kb
بازدید در لحظه 40 عدد
پردازش در لحظه 200 عدد
نوع کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
نوع هارد SSD NVME

میزبانی وب استاندارد - 1 گیگ

فضا 1024MB
پهنای باند نامحدود
5 عدد اد دامنه
10 عدد پارک دامنه
1 هسته پردازنده (1500MHz)
رم اختصاصی 1GB
i/o 2048kb
بازدید در لحظه 40 عدد
پردازش در لحظه 200 عدد
نوع کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
نوع هارد SSD NVME

میزبانی وب استاندارد - 2 گیگ

فضا 2048MB
پهنای باند نامحدود
7 عدد اد دامنه
12 عدد پارک دامنه
1 هسته پردازنده (1500MHz)
رم اختصاصی 2GB
i/o 2048kb
بازدید در لحظه 45 عدد
پردازش در لحظه 230 عدد
نوع کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
نوع هارد SSD NVME

میزبانی وب استاندارد - 4 گیگ

فضا 4096MB
پهنای باند نامحدود
10 عدد اد دامنه
20 عدد پارک دامنه
1 هسته پردازنده (1500MHz)
رم اختصاصی 2GB
i/o 3072kb
بازدید در لحظه 50 عدد
پردازش در لحظه 250 عدد
نوع کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
نوع هارد SSD NVME

میزبانی وب استاندارد - 8 گیگ

فضا 8192MB
پهنای باند نامحدود
15 عدد اد دامنه
30 عدد پارک دامنه
1 هسته پردازنده (1500MHz)
رم اختصاصی 2GB
i/o 3072kb
بازدید در لحظه 50 عدد
پردازش در لحظه 250 عدد
نوع کنترل پنل Cpanel
وب سرور لایت اسپید
نوع هارد SSD NVME